Luonnontuotteita Inarista

OPAS: Luomukeruutuotteiden tuotantoketjut – esimerkkejä ja toimintaohjeita

  • Lähde: AITOLUONTO uutiskirje 6/2023

Luomua metsäluonnosta -viestintähankkeessa on koottu viisi piirroskaaviota, joissa lyhyet tekstit, symbolit ja nuolet kertovat esimerkinomaisesti eri raaka-aineiden hankinnasta ja kulkureitistä keruualueilta jatkojalostuksen alkuun saakka. Kuudennessa kaaviossa on kaksi esimerkkiä suljetuissa pakkauksissa myytävien luomutuotteiden etiketöinnistä.

Luomua metsäluonnosta -hanke toteutettiin Suomen metsäkeskuksen, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutin ja Arktiset Aromit ry:n yhteishankkeena 1.6.2020 ja 31.5.2023 välisenä aikana. Hankkeen toiminnan rahoitti maa- ja metsätalousministeriö. Oppaan kokosi työryhmä Brita Suokas, Anne Annala, Birgitta Partanen ja Juha Rutanen. Graafinen toteutus on Jaana Huhtalan.

Luomukeruutuotteiden tuotantoketjut – Esimerkkejä ja toimintaohjeita 2023

Aiheeseen liittyviä linkkejä: