Luonnontuotteita Inarista

Metsähallitus / Kiinteistökehitys

Metsähallituksen Kiinteistökehitys toimii aktiivisesti kaavoituksessa ja kiinteistökehityksessä pyrkien liiketoiminnan käytössä olevien kiinteistöjen arvon nostamiseen yhteiskunnan kokonaishyöty huomioon ottaen.

Edellä mainittuun sisältyy hyvin olennaisesti yritysten toimintaedellytysten mahdollistaminen ja turvaaminen.

Liiketoiminnan käytössä olevien maitten myynti ja vuokraaminen, vuokraaminen mm. matkailuyrityksille.  Saamelaisten kotiseutualueella maitten myynneissä ja vuokraamisissa huomioidaan erilaiset reunaehdot ja mm. Ylä-Lapin Luonnonvarasuunnitelman linjaukset. Maitten myynti on hyvin minimaalista saamelaisten kotiseutualueella ja se painottuu kaava-alueille.

Tonttien myynti ja vuokraaminen kaava-alueilta.

Luontaistalousalueitten sopimusten hallinta ja mm. polttopuiden myynti luontaistalousalueilta.

Kiinteistökehityksen hallinnassa olevien vuokrakämppien  toiminnasta huolehtiminen.

Liiketoiminnan käytössä oleviin maihin liittyvät erityistehtävät mm. käytöstä poistetut maa-ainesten ottopaikat, vanhat Luontopalveluille kuulumattomat kaivoskuilut, luvattomat kaatopaikat jne

Myymme

  • Tontteja kaava-alueilta. Myydään reunaehdot täyttäviä määräaloja myös kaava-alueitten ulkopuolella
  • Polttopuuta, turvetta jne. luontaistalousalueilta
  • Luontaistalousalueitten sopimusten hallinta

Ostamme

  • Alihankintapalvelua mm. vuokrakämppien huoltoon.

YHTEYSTIEDOT: 

Metsähallitus / Kiinteistökehitys
PL 8016, 96101 ROVANIEMI
www.laatumaa.fi