Luonnontuotteita Inarista

Luonnontuoteluvat Metsähallituksen monikäyttömetsiin

Metsähallituksen metsätalouskäytössä olevista monikäyttömetsistä voi kerätä alla lueteltuja luonnontuotteita hankkimalla henkilökohtaisen luonnontuoteluvan.

Luonnontuotelupia myydään Eräluvat.fi-verkkokaupassa.

Luonnontuoteluvat oikeuttavat keräämään

  • kuusenkerkkiä
  • pihlajan silmuja
  • pakurikääpää
  • koivunlehtiä
  • lehtipuiden oksia esim. vastoja ja kerppuja varten
  • pihkaa
  • sammalia
  • havuja
  • rauhoittamattomia ruohovartisia kasveja keruumäärän ylittäessä ”jokaisenoikeudella” sallitun.

Ohjeita luonnontuotteiden keräämiseen löydät seuraavalta verkkosivulta: https://www.metsa.fi/maat-ja-vedet/luvat/luonnontuoteluvat/