Luonnontuotteita Inarista

Luonnontuotteiden keruu elämäntavasta tulevaisuuden kasvualaksi

Luonnontuotteiden hyödyntämisellä on Lapissa pitkät perinteet, mutta niiden kaupallinen hyödyntäminen on nuorta. Luonnontuoteala on kuitenkin voimakkaassa kasvussa, ja alan kustannustehokkuutta voidaan kasvattaa ns. sivuvirroista. Esimerkiksi mehunpuristuksessa jäljelle jääneet marjan kuoriosat voidaan hyödyntää kuitulisänä elintarviketeollisuudessa.

Luonnontuotteet tuovat uusia mahdollisuuksia niin matkailuun, metsäsektorille kuin maatalouteen. Luonnontuotteita voidaan hyödyntää mm. osana ohjelma- ja hyvinvointipalveluja, esimerkiksi villiyrtti- ja marjaretkillä asiakas oppii keräämään kasveja luonnosta ja valmistamaan niistä itse ruokaa. Maataloudessa ruusujuuren, väinönputken ja nokkosen viljely tuottaa monin verroin tuloa perinteiseen peltoviljelyyn verrattuna. Metsänomistajat puolestaan voivat saada lisätuloa mm. kuusenkerkistä, koivunlehdistä tai pakurikäävästä, joiden keruu vaatii maanomistajan luvan.

Luonnonmukaisuus ja vastuullisuus ovat globaaleja megatrendejä ja Lapin ulkopuoliset tahot ovat kiinnostuneet Lapin raaka-aineista. Jotta Lapista ei tule pelkkä raaka-ainereservi, jalostusasteen lisääminen on nostettu yhdeksi tärkeäksi strategiseksi painopistealueeksi maakuntatasolla. Rahoittajat, kuten Finnvera, ELY-keskus ja maaseuturahastot suhtautuvat myönteisesti alan kehittämiseen ja rahoittamiseen.

Lisää aiheesta Business Lapland -sivustolta.