Luonnontuotteita Inarista

Kerääjä.fi – luonnontuotealan kerääjä- ja toimijarekisteri

Kerääjä.fi on luonnontuotteiden keruusta kiinnostuneiden, alan kouluttajien sekä raaka-aineita välittävien ja tarvitsevien yritysten yhteinen verkkopalvelu. Palvelu auttaa luomaan yhteyksiä, kerääjien, yritysten ja luonnontuotealan kouluttajien kesken.

Luonnontuotealan kerääjä- ja toimijarekisterin avulla kerääjät saavat tietoa tarvittavista raaka-aineista ja yritykset mahdollisuuden parantaa raaka-aineiden saatavuuttaan. Lisäksi palveluun kirjautuneet löytävät sivuilta raaka-aineita koskevat keruuohjeet ja laatukriteerit.

Kerääjä.fi tarjoaa verkkopalveluna kerääjäkortin, joka korvaa aiemmin käytössä olleet paperiset kerääjäkortit. Lajikohtaiset suoritustiedot talletetaan rekisteriin. Kortin avulla kerääjä osoittaa hallitsevansa lajintunnistuksen, keskeiset kestävän keruun menetelmät, laatukriteerit ja raaka-aineen esikäsittelyn.

Ostajillekin palvelusta löytyy tietoa luonnontuotteista ja niiden keruusta sekä alan kouluttajista ja tulevista koulutuksista.

Lisää aiheesta www.keraaja.fi-sivustolta.