Luonnontuotteita Inarista

Inari sai luonnonvaraohjelmansa

Inarin kunnan luonnonvarojen kehittämisohjelma 2017-2021 antaa eväät luonnonvarayrittäjyydelle ja hanketoiminnalle

  • Tiedote 21.9.2017 / Laatua luonnosta -hanke

Inarin kunta on saanut päätökseen Euroopan aluekehitysrahaston rahoittaman Arktiset luonnonvarat, laatua luonnosta -toimintaympäristöhankkeen, jonka päätavoitteena oli tehdä Inarin kunnalle luonnonvarojen kehittämisohjelma vuosille 2017 – 2021. Toimintaohjelman teemoina olivat elintarvikkeet (kala, poro, keruutuotteet) sekä ravintoloiden, julkisen ruokapalvelun-, kosmetiikkateollisuuden- ja käsityöalan raaka-aine- ja materiaalitarpeet. Lisäksi suunnitelma kattaa kaivannaisteollisuuden (pl. kaivosteollisuus), maa- ja metsätalouden ja matkailuelinkeinon tarpeet.

Hankkeen toimenpiteinä teetettiin 100-sivuinen raporttimuotoinen luonnonvarojen kehittämisohjelma ja edellisestä tiivistelmänä 40-sivuinen esite sekä 1,5 minuutin pituinen kuvaesitys. Työ teetettiin ostopalveluna ProAgria Lapilla. Inarin kunta myönsi hankkeelle kuntarahoituksen ja avustus tulee Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen kautta Euroopan aluekehitysrahastolta. Hankkeen hallinnoijana toimi Elinkeinot & kehitys Nordica.

”Luonnonvaraohjelma esitemuodossa on tarkoitettu erityisesti yrityksille ja sidosryhmille. Toivomme esitteen toimivan oman yrittäjyyden pohdinnassa tai yritystoiminnan kehittämisessä. Rahoittajille ja kehittämistyötä tekeville 100-sivuisessa kehittämissuunnitelmassa on yksityiskohtaisesti kuvattu lähtötilanne, analyysi ja toimenpiteet. Raportista löytyy noin 40 hankeideaa jatkotyöstämistä varten”, kuvaa hankkeen tuotoksia hankevastaava Marja Männistö Nordicasta.

Paikallisten raaka-aineiden arvo tunnustetaan Suomessa laajalti. Ruoka on osa arjen turvallisuutta, maistuvia elämyksiä ja aiempien sukupolvien jättämää perintöä. Inarissa halutaan lisätä paikallisten elintarvikkeiden käyttöä mm. kunnan ruokapalvelussa. Alueen raaka-aineet ovat tunnetusti arvokkaita, ja lähiruuan laajempi käyttö toisi myös uusia työmahdollisuuksia.

Luonnonvarojen kehittämisohjelman mukaan luonnonvara-alan kehittämisen pääpaino asettuu kalataloudessa ns. vähempiarvoisen kalan käytön lisäämiseen ja kalatuotteiden jatkojalostamiseen, porotaloudessa sivutuotteiden hyödyntämiseen ja keruutuotteissa hyvinvointimatkailutuotteiden kehittämiseen. Inarin kunnan Ruokapalvelun liikelaitos haluaa tarjota asiakkailleen paikallisista raaka-aineista valmistettua ruokaa säännöllisesti. Inarin siika, taimen, rautu sekä poronliha ovat erikoistuotteita; niitä ei hintansa takia voida laajamittaisesti käyttää julkisissa keittiöissä tai ravintoloiden lounastarjonnassa. Inarissa luonnonraaka-aineita on kautta aikain käytetty upeasti hyödyksi käsitöiden raaka-aineina, mutta tulevaisuudessa on vielä paljon kehitettävää.

Nordicassa toivotaan, että yritykset, koulutuslaitokset ja muut tahot ottavat ”kopin” luonnonvarojen kehittämisessä ja pistävät ideat ja suunnitelmat käytäntöön yksin tai yhteistyössä Inarin kunnan kanssa.

Esite: LAATUA LUONNOSTA – Arktiset luonnonvarat, luonnonvarojen kehittämisohjelma Inarin kunnassa 2017–2021

Raportti (pidempi): LAATUA LUONNOSTA – Arktiset luonnonvarat, luonnonvarojen kehittämisohjelma Inarin kunnassa 2017–2021

(Edellisissä kahdessa raportissa todetaan: ”Inari on keruutuotteiden osalta 100 % luomukeruualuetta”. Luomukeruualueen määritelmä on kuitenkin muuttunut hankkeen jälkeen. Iso osa Inarin kuntaa on edelleen luomukeruualuetta, mutta kokonaan luomukeruualuetta kunta ei voimassa olevan määritelmän mukaan enää ole.)

 

Kuvat: Paadar Images / Jan-Eerik Paadar